குளிர்பதன மோட்டார் இத்தாலிக்கு அனுப்பப்பட்டது

2023-07-28

AC மின்னழுத்தத்தால் இயக்கப்படும் குளிர்பதன விசிறி மோட்டார்கள், தொழிற்சாலை இயந்திரங்கள் மற்றும் பிற உபகரணங்களின் உட்புறத்தை குளிர்விக்கவும், வெளியில் உள்ள வெப்பத்தை வெளியேற்றவும் மின்விசிறிகளை சுழற்றுகின்றன. குளிர்பதன விசிறி மோட்டார்கள் CNTONGDA ஆல் வீட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட பந்து தாங்கு உருளைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன.


  • QR